Ładowanie...
Zadzwoń: +48 61 662 34 00

Polityka prywatności PMT APP

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej PMT_APP.
 2. Dane wprowadzone w Aplikacji Użytkownika nie są widoczne ani dostępne w innych Aplikacjach, przypisanych do innych Użytkowników
 3. Aplikacja na telefonie użytkownika nie przechowuje żadnych danych osobowych, które pozwalają na identyfikację Użytkownika.
 4. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkownika, dane mogą być również zbierane w sposób automatyczny. Są to statystyki aktywności Użytkownika i użycia aplikacji itp. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika.
 5. Aplikacja korzysta również z systemów do monitorowania błędów aplikacji. W związku z powyższym w przypadku nieprawidłowego działania automatycznie pobierane są informacje dotyczące błędu. Dane te również nie mają charakteru danych osobowych. 
 6. Aplikacja wymaga następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: 
  1. Aparatu fotograficznego na potrzeby wykonania i załączania zdjęć
  2. Pamięci na potrzeby zapisania wykonanego zdjęcia 
  3. Lokalizacji w celu określenia położenia 
 7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji PMT_APP lub ją odinstaluj.
 8. Administratorem danych osobowych jest PMT Services Sp. z o.o. sp. k. lub PMT HR Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ptasiej 10, w zależności od łączącej użytkownika aplikacji umowy z Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z realizacji umowy. Aplikacja usprawnia realizację zleconych zadań w sposób opisany w punkcie 9. Zarówno podanie danych jak i samo korzystanie z Aplikacji przez zleceniobiorcę (Użytkownika) jest dobrowolne. Natomiast podanie danych jest warunkiem korzystania z Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda. Zgoda może być w każdym czasie odwołana, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora, a także klientom Administratora w stosunku do których Użytkownik będzie wykonywał usługę merchandisingową i raportową lub promocyjną. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe użytkownika aplikacji będą przetwarzane do czasu zamknięcia aplikacji, a jeżeli zostały wprowadzone do systemu w związku z realizacją umowy to będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy a po tym okresie - przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i  w stosunku do niego. Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@pmt.com.pl 
 9. Aplikacja umożliwia:
  1. potwierdzanie obecności w halach
  2. realizację zadań raportowych
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności 
 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej PMT_APP.
 2. Dane wprowadzone w Aplikacji Użytkownika nie są widoczne ani dostępne w innych Aplikacjach, przypisanych do innych Użytkowników
 3. Aplikacja na telefonie użytkownika nie przechowuje żadnych danych osobowych, które pozwalają na identyfikację Użytkownika.
 4. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkownika, dane mogą być również zbierane w sposób automatyczny. Są to statystyki aktywności Użytkownika i użycia aplikacji itp. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika.
 5. Aplikacja korzysta również z systemów do monitorowania błędów aplikacji. W związku z powyższym w przypadku nieprawidłowego działania automatycznie pobierane są informacje dotyczące błędu. Dane te również nie mają charakteru danych osobowych. 
 6. Aplikacja wymaga następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: 
  1. Aparatu fotograficznego na potrzeby wykonania i załączania zdjęć
  2. Pamięci na potrzeby zapisania wykonanego zdjęcia 
  3. Lokalizacji w celu określenia położenia 
 7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji PMT_APP lub ją odinstaluj.
 8. Administratorem danych osobowych jest PMT Services Sp. z o.o. sp. k. lub PMT HR Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ptasiej 10, w zależności od łączącej użytkownika aplikacji umowy z Administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z realizacji umowy. Aplikacja usprawnia realizację zleconych zadań w sposób opisany w punkcie 9. Zarówno podanie danych jak i samo korzystanie z Aplikacji przez zleceniobiorcę (Użytkownika) jest dobrowolne. Natomiast podanie danych jest warunkiem korzystania z Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda. Zgoda może być w każdym czasie odwołana, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora, a także klientom Administratora w stosunku do których Użytkownik będzie wykonywał usługę merchandisingową i raportową lub promocyjną. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe użytkownika aplikacji będą przetwarzane do czasu zamknięcia aplikacji, a jeżeli zostały wprowadzone do systemu w związku z realizacją umowy to będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy a po tym okresie – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i  w stosunku do niego. Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@pmt.com.pl 
 9. Aplikacja umożliwia:
  1. potwierdzanie obecności w halach
  2. realizację zadań raportowych
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności