Ładowanie...
Zadzwoń: +48 61 662 34 00

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

W związku ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), PMT Trade Sp. z o.o. Sp. k. wprowadza się poniższą politykę prywatności. 

Administrator Danych

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Zawsze gdy ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z wyznaczoną u Administratora osobą odpowiedzialną za dane osobowe pod adresem e-mail: rodo@pmt.com.pl 

Pozyskanie danych oraz cel i okres ich przetwarzania

Abyśmy mogli świadczyć usługi niezbędne jest przetwarzanie przez PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. danych osobowych. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zawsze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). Dane osobowe pozyskujemy od Pani/Pana w procesie zmierzającym do zawarcia umowy, jak również w trakcie świadczenia przez nas usług. Źródłem pozyskania Pani/Pana danych niezbędnych do realizacji umowy, w przypadku gdy nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana są strony umowy lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu realizacji tej umowy. 

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

Cel Podstawa prawna Okres/ kryteria W praktyce
nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych.
zawarcie i wykonanie umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO do momentu rozwiązania umowy PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej wykonania.
rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest odpowiadanie na zapytania, kierowanie zapytań, jak również dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi.
rozpatrywanie reklamacji, zapytań art. 6 ust. 1 lit. c, f
RODO
rok od złożenia reklamacji, zapytania PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do wyjaśnienia zgłaszanych reklamacji oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest dbanie o jakość świadczonych usług i wizerunek przedsiębiorcy.
badanie satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i  modyfikacja usług art. 6 ust. 1 lit f RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych. Spółka prowadzi również regularne audyty w celu doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania jakością, w tym również świadczonych usług.
prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej art. 6 ust. 1 lit. f RODO 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych.
ściąganie należności art. 6 ust. 1 lit. f RODO do momentu pełnego rozliczenia PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest utrzymanie płynności finansowej.
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres przedawnienia roszczeń PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażona na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną w związku z czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec Spółki lub Spółce przysługujących. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu.
marketing usług własnych art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest dbanie o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy, w tym informowanie klientów oraz potencjalnych klientów o usługach.
marketing usług partnerów art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest informowanie klientów oraz potencjalnych klientów o możliwości świadczenia usług wspólnie lub przez partnerów gospodarczych.
pozyskiwanie, publikacja i rozpowszechnianie referencji art. 6 ust. 1 lit a RODO do czasu odwołania zgody PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane osobowe na podstawie Pani/ Pana zgody wyrażonej w celu publikacji i rozpowszechniania wyrażonej przez Panią/ Pana opinii na temat naszej Spółki, w całości lub we fragmentach, na stronie internetowej www.pmt.com.pl oraz wykorzystania jej do celów promocyjnych.
badanie i analizowanie aktywności na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest poznanie aktywności klientów na stronie www. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji naszej strony www, aby jak najbardziej dostosować ją do potrzeb Użytkowników.
zapewnienie prawidłowego działania stron www art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Kiedy korzysta Pani/Pan z naszej strony www zbieramy tylko takie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer – pliki cookies. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względów technicznych, aby możliwe było wyświetlanie naszej strony www oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes związany z prowadzeniem strony www.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie zaufane podmioty wspierające Administratora w realizacji powyższych celów. Są to podmioty wspierające nas w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych, realizacji usług, podmioty świadczące usługi IT, usługi administracyjne, księgowe, doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy, zapoznania się z treścią stron www. Bez podania danych nie jest możliwe odpowiadanie na skierowane do PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. zapytania ofertowe i inne, zawieranie umów oraz ich wykonanie, przeglądanie stron www.

Prawa przysługujące podmiotom danych

PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. informuje, iż ma Pani/ Pan prawo żądania od Administratora:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Sprostowania danych osobowych.
  3. Usunięcia danych osobowych.
  4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Przeniesienia danych osobowych.
  6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych). 

W każdej chwili może Pani/ Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

  1. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o przesłanie żądania na adres: rodo@pmt.com.pl 

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

Strona www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, bądź innym urządzeniu Użytkownika przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze strony www. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. Pliki cookies mogą być również odczytywane przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Spółka (Facebook, Google, Linked in, Instagram).

Nasza strona www wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera, telefonu, tableta lub innego urządzenia Użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie www i mają jedynie ułatwiać korzystanie z niej.

W ramach strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • niezbędne pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na stronie www, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www. Mogą służyć do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
 • funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • biznesowe pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Umożliwiają także zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony www i preferencjach z tym związanych. Przykładowo można analizować częstotliwość i liczbę odwiedzin strony www.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy strony www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony www. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

PMT Trade Sp. z o.o. Sp. K. informuje, iż wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie internetowym.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony www reklamodawców oraz partnerów.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności podmiotów danych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 02 stycznia 2019.